Staybrite er oppdatert, bl.a. med bilde i original forfatning som Solitude IV