top of page

Om Furuholmen Motor Yacht Club

 

Formål: Å skape et miljø for bevaring og kartlegging av trebåter konstruert
av R.G.Furuholmen/O.L.Scheen jr., samt å inspirere til vedlikehold av båtene.

 

Klubbens sete er Oslo

 

Aktiviteter: Klubbens kanskje viktigste aktivitet er foreningens avis
"FuruholmenPosten", et forum for presentasjon og diskusjon av de enkelte
konstruksjoner. Ved siden av årsfest som holdes på vinteren, er sommer-
treffet et populært innslag. Temakveld kombinert med sosialt samvær
arrangeres på høsten.

 

Opptakskriterier: Båtene skal være i best mulig original stand. Dette må
dokumenteres, helst ved originaltegning. Medlemsskapet gjelder eiere av
båtene. Styret oppnevner en besiktigelskomite for godkjenning av båten før
medlemsskap.
For de som ikke har en konstruksjon som kan dokumenteres
som godkjent 
ønsker klubben støttemedlemmer velkommen.  Medlemmer
med godkjente båter fører hvit vimpel med blå logo. Støttemedlemmer 

foreningens vimpel i fargene hvit logo på blå bakgrunn.

 

Organisasjon:

President : Jacob Brinchmann 92 01 10 11

Nestleder/kasserer: Georg Oppermann Moe / 90 60 13 00

Styremedlem: Jan Ivar Johansen 91 69 48 62 
Styremedlem: Ole H. Lien Andersen / 90 62 37 60

Styremedlem: Trond Stokke 90 98 81 27

Varamedlem: Eivind Rabben / 91 10 58 00

Varamedlem: Nina Martinsen / 47 66 66 00

 

 

 

The Club's aim: To create an environment for the conservation and registration of boats with wooden hulls constructed by R.G. Furuholmen/Otto L. Scheen jr., and inspire the maintenance of them.

 

The Club's headquarters are in Oslo.

 

Activities: Maybe the most important activity is the Club's newsletter, "FuruholmenPosten", in which the many constructions are presented and discussed. Next to the annual meeting/annual party in the wintertime, the summer meetings are popular events. In the autumn we have various meetings and social gathering.

 

Membership Criteria: Must be the owner of such a vessel, which should be in good and original condition. The originality of the vessel should be documented by original drawings, if these exist. The board appoints a committee to view vessels before admitting the owner as a member.

 

Chairman: Jacob Brinchmann +47 92 01 10 11

Board member: Georg Oppermann Moe / +47 90 60 13 00

Board member: Jan Ivar Johansen / +47 91 69 48 62 
Board member: Ole H. Lien Andersen  +47 90 62 37 60

Board member: Trond Stokke / +47 90 98 81 27 

Deputy member: Eivind Rabben / +47 91 10 58 00

Deputy member: Nina Martinsen / +47 47 66 66 00

 

 

Postadresse: Furuholmen Motor Yacht Club v/Georg Oppermann Moe, Lilleåsen 13, 1396 Billingstad
 

bottom of page