top of page

Historikk

Richard G. Furuholmen (1887 - 1963) was Norway's most renowned motorboat designer. Between 1906 and his death in 1963 he produced more than 2000 designs for a wide variety of vessels.
 

Otto L. Scheen jr.(1926-2009) started his career as an assistant to Furuholmen in 1944 and was appointed partner in 1954. After Mr. Furuholmen passed away in 1963, Mr. Scheen jr. ran the company in the same way as before.

 

---

 

Richard Gustav(Blom) Furuholmen - født 17/10 1887, død 27.3.1963, er sannsynligvis en av norges mest kjente motorbåt-konstruktører. Sin første båt tegnet han allerede 1906 og frem til 1963, hvor han undertegnet sin siste tegning, hadde han over 2000 konstruksjoner bak seg. Furuholmen kom fra Varteig kommune ved Glomma, nord for Sarpsborg fra stedet Furuholmen. Blant Skandinavias motorbåtkonstruktører var han den som nådde høyest når det gjaldt stil og formgivning. Alsidighet: hvor mange har tegnet alt fra joller og lopper til lystyachter, ferger, seilbåter, redningsskøyter, samt en polarskute?


I forbindelse med 75-årsdagen høsten 1962 ble det holdt en stor fest for Richard på Najaden, Sjøfartsmuseet, og han mottok Kongens fortjenestemedalje. Før 1. verdenskrig dro han til USA for å lære båtkonstruksjon. Han kom over uten referanser eller forbindelser, var først pianotegner hos Steinway og kom senere inn i det velrennomerte designkontoret Thams, Lemoine & Crane i New York. Her arbeidet han med steamyachter og forskjellige typer motorbåter. 


Fra 1916 arbeidet han som 2. konstruktør på Maritim i Oslo. En av de mest kjente båtene konstruert før krigen var kanskje båt nr. 450 - "Estrella", for grosserer Nicolay Eger, 55x12 fot, levert fra Anker & Jensen i 1935. Siden bedre kjent som "Stjernen", HM kongens båt. 


I 1944 begynte Otto L. Scheen jr. som læregutt og assistent hos Furuholmen og ble senere kompanjong, derav Furuholmen & Scheen. Furuholmens karriere sluttet før dataalderen og før plastbåtens store gjennombrudd.

Otto L. Scheen jr., født 10.2.1926 - begynte som "tegnegutt" hos Furuholmen, jobbet ved det verdenskjente designkontoret Sparkman & Stephens i New York (1952 - 1954) kombinert med tekniske kurs på Columbia University. Ble kompanjong med Furuholmen i 1954. Etter Furuholmens død 1963, videreførte han foretaget i samme spor.

 

Største båt konstruert av Otto L. Scheen jr. er fergen "Lykkeper" på 36 meter, i 1969. Han hadde et nært samarbeide med Brødr. Aa Båtbyggeri i Hyen, resultat: 50 lystbåter og 80 bruksbåter. I følge Otto selv så var en av hans favoritter  en 16,9 m passasjerbåt ved navn Ses Service levert av Westcraft AS, Deknepollen ved Måløy, til Magnus Liabø Flom.

 

Den 12. juni 2009 fikk vi den triste meldingen om hans bortgang. Et stort tap for oss som fikk oppleve og lære av hans viten og ikke minst hans entusiasme for det arbeide vi la ned for bevaring av vår kystkultur.

35ft runabout signert Furuholmen i 1919.

32ft runabout signert Consolidated Shipbuilding Corp. i 1923. Man kan vel ane visse likheter med Furuholmen? Det kan også være tillatt å si at Furuholmen hadde et mer rendyrket design enn Consolidated (selv om Consolidated var blant de beste designhusene i sin tid).

bottom of page